När man anlitar en arkitekt betalar man naturligtvis denne för det arbete som utförs. Innan man anlitar en arkitekt är det bra att göra upp en tydlig budget, så man vet vad man har råd med. Det finns olika saker som påverkar arvodet för en arkitekt, här kan du läsa mer om några av dem.

Konsultarvode för arkitekt i Göteborg påverkas av flera saker

Tidsåtgången är avgörande

Det är svårt att ange ett exakt konsultarvode för arkitekt i Göteborg. Det är på grund av att den slutgiltiga prislappen beror på så många olika faktorer. En av de viktigaste sakerna man skall ha i åtanke är arbetets omfattning. Skall arkitekten rita ett stort hus från grunden kommer priset bli dyrare än om man anlitar personen för att optimera en redan befintlig planlösning.

Kort sagt kan man säga att tidsåtgången är en av grundstenarna för hur stort arvodet blir. Ju fler timmar som går åt att utföra arbetet, desto högre blir priset. Det man kan göra för att minska åtgången tid är att se till att man själv är väl förberedd och har formulerat tydliga önskemål. Det gör att arkitekten snabbare kan påbörja sin egen process.

Vem kan anlita en arkitekt?

Vem som helst kan anlita en arkitekt. Det spelar ingen roll om man har ett större företag, eller om man är en privatperson som vill få hjälp att bygga sitt drömhus. Det finns arkitekter som arbetar med båda kundgrupperna medan andra endast arbetar antingen mot en av dem. Arvodet styrs inte av hurudan kund man är. Däremot kan priset stiga om man väljer att anlita en arkitekt som har någon form av specialistkunskap.

Begär offerter från flera arkitekter

För att få det lägsta priset när man anlitar en arkitekt är det bra att ta kontakt med flera olika firmor innan man bestämmer vem man vill anställa. Det går bra att begära ut offerter utan att man förbinder sig till att anlita just det företaget. På det sättet kan man få en uppfattning om vilka arkitekter som är billigare och vilka som är dyrare. Det är viktigt att komma ihåg att priset inte får vara det enda som avgör vem man anlitar. Man skall välja en arkitekt som man tror kan förverkliga de visioner man har.